DELA

Nya barnomsorgsregler drabbar barnen

I de fastländska medierna debatteras den subjektiva rätten till barnomsorg – och ett förslag på att instifta en lagstadgad semester även för barnen inom barndagvården är på tapeten.
Rätten till subjektiv dagvård utnyttjas så till sin fulla grad i vissa kommuner så att de nu slås larm om barnens hälsa.
Kontinuerlig barndagvård utan att ledigheter är aldrig motiverat, skrivs det.
Stora grupper, trängsel och hög volym belastar barnen. Sjukvården varnar för barnstress.

I Mariehamn slopas den avgiftsfria sommarmånaden, grupperna utökas till det yttersta, barn kläms in i kontorsutrymmen, konferensrum, gymnastiksalar (om så tillfälligt men ändå) och småbarnsföräldrar som väljer att arbeta deltid har inte längre möjlighet att välja 50 procent eller 80 procent barndagvård.
”Det är bara att invänta räkningen” – men ändå bör man omsorgsfullt fylla i barnens närvarotider, trots att avgiften nu är för 100 procent oavsett hur lite man utnyttjar omsorgen.
Och det drabbar bara barnen.
Jessy Hartvik