DELA

Nu känner vi att det finns möjlighet att bygga i centrum

Uttalandet från stadsstyrelsen att de är beredda att gå in för ett livskraftigt centrum är en mycket positiv signal, som ger goda förutsättningar till att förverkliga byggplaner.
För att bygga behöver vi alla se en realistisk lönsamhet i våra projekt, vilket påverkas av bland annat parkeringslösningar och våningstal. Dialog och förståelse för detta är ett första steg till att centrum utvecklas och vi ser nu att det finns en vilja från stadens sida att uppmuntra projekt, som tillsammans kan skapa minst 5.000 kvm affärsyta.
Utökat samarbete mellan staden och enskilda fastighetsägare gällande parkeringslösningar och att fastighetsägare stöttar varandra i sina projekt mot förverkligande är ytterligare frågor, som bidrar till ett lönsamt, livskraftigt och attraktivt centrum. Till nytta för boende och besökare.
Vi är alla beredda att fortsätta föra den dialog som har inletts.
VD Göran Lindholm Ålands Ömsesidiga
Investeringsdirektör Tony Karlström Försäkringsbolag Alandia-Bolagen
Project Manager Lennart Isaksson Eriksson Capital
VD Dan-Johan Dahlblom ÅTT