DELA

Minska kemikalier i hemmet

Minska kemikalierna för barnens, miljöns och din egen skull!
Många konsumenter tror att en produkt som finns på marknaden är testad och säker. Så är det tyvärr inte. Kemikalieindustrin är en stor och stark lobbygrupp och myndigheterna hinner inte testa den stora mängd kemikalier i den takt de kommer ut på marknaden.

De flesta känner idag till den stora skada som miljögifter som DDT och PCB förorsakat på ekosystem, men många är ovetande om att farliga kemikalier gömmer sig i oerhört många produkter vi använder i vardagen. Även om en produkt inte innehåller halter av farliga ämnen som överstiger gränsvärden kan den s.k. cocktaileffekten ändå orsaka stor skada. Cocktaileffekten innebär att ämnen, då de genom våra avloppssystem och dylikt kommer ut i miljön, samverkar med varandra på tidigare oförutsägbara sätt. Genom kretslopp återkommer dessa ämnen i organismers kroppar, inte minst människans. Särskil t hormonstörande ämnen, såsom t.ex. ftalater (mjukgörare) i PVC- och annan plast kan orsaka allvarlig skada. Många av kroppens funktioner regleras av hormoner. Kemikalierna återfinns också som antimögel och –skrynkelmedel i textilier, i rengöringsmedel, kosmetika, byggmaterial, elektronik m.m.

Så vad ska man då göra för att minska sin kemikalieexponering i vardagen? Som alltid när man börjar studera saker närmare så har Ålands Natur och Miljö insett att det finns alternativ! Det finns alternativ till de giftiga plastprodukterna i köket, kemikaliestinn inredning, skönhetsprodukterna och napparna vi ger till våra barn. På lördag den 11 oktober ordnar Ålands Natur och Miljö en giftfri mingelmässa på Röda korsgården mellan kl 10-15. Hjärtligt välkommen för att ta dig en titt på några exempel som visar hur du kan göra din vardag mer giftfri.
Ålands Natur och Miljös studiecirkel
Bryt tystnaden!