DELA

Medborgarna ska ges insyn i offentliga bolag

Uttalande från Ålands Socialdemokraters medlemsmöte 20.10.2014
Att strukturera om offentlig verksamhet och bolagisera blir allt vanligare på Åland, både inom landskapet och staden. Offentliga bolag använder våra gemensamma skattepengar. Därför är det viktigt att trygga medborgarnas insyn och inflytande, enligt samma modell som gäller för övrig offentlig verksamhet.

Ett exempel på detta är socialdemokraternas agerande i beslutsfattandet kring det kommande hamnbolaget i Mariehamn där vi röstat för att offentlighetsprincipen ska skrivas in i bolagsordningen. Liberalernas stadsstyrelseledamot och partiledare Katrin Sjögren påstår att ”det inte ska bli mindre offentlighet än vad det är nu” (Nya Åland, 20.10), men valde att lägga ned sin röst i stadsstyrelsen istället för att ta ställning i sak. Det är stor skillnad på att stadens politiker har insyn, vilket redan är fallet i flera andra bolag som är ägda av staden, jämfört med att medborgare och media kan granska verksamheten och följa med vilka beslut som fattas.

För offentligt ägda bolag, som inte innefattas av lagstiftningen om offentlighetsprincipen, bör denna princip därför skrivas in i bolagsordningen. Detta går alldeles utmärkt och står inte i strid med aktiebolagslagen. Så här gör man till exempel i en mängd offentliga bolag i Sverige.
Vi socialdemokrater hoppas att övriga partier, även liberalerna, förstår vikten av att trygga öppenheten för medborgare och media att få insyn i hur våra skattemedel används.
Ålands Socialdemokrater