DELA

Lipponen talar för ökat samarbete med Sverige

Kontakterna med Sverige får en allt större betydelse för Åland och ålänningarna. Därför är det glädjande att presidentkandidaten Paavo Lipponen så tydligt lyft fram Sveriges historiska betydelse för Finlands ekonomiska, politiska och kulturella utveckling.
När Lipponen gästade Åland i höstas betonade han att svenskheten och svenska språket är det som knyter ihop Finland med övriga Norden, vilket är viktigt för vår gemensamma framgång i en värld med stor global konkurrens.

Att Lipponen talar för både ett ökat samarbete med Sverige och samtidigt att man ska värna om Ålands och Finlands samhörighet är något som rimmar väl med den nya landskapsregeringens tankar kring en Ålandshavskommission för att utveckla samarbetet i våra regioner och mellan våra två länder.
Lipponen har dessutom tydligt tagit ställning mot Sannfinländarnas populism och fientlighet emot den svenskspråkiga minoriteten. Han har tagit upp kampen mot inskränktheten. Han har god kunskap om de nordiska ländernas gemensamma historia. Paavo Lipponen är internationalist och det behöver man vara om man ska vara en framgångsrik president.

Därför röstar jag på Lipponen i valet nästa söndag.
Anders Hallbäck,
partisekreterare,
Ålands socialdemokrater