DELA

Levande intresse för museum

En liten kommentar till Hanna Hagmark-Cooper och Johan Dahlman:
Jag talar för tjugofem kvadratmeter i det nya sjöfartsmuseet och blir bemött som om jag ville slopa resten av utställningarna eller förneka betydelsen av den åländska sjöfarten efter Gustaf Erikson. Det är inte lätt att fortsätta diskussionen på sådana premisser, men jag ska komma med ett par förtydliganden:

Självfallet har jag inte på förhand utdömt den nya basutställningen: det är svårt att förstå hur jag har kunnat ge den uppfattningen. När jag jämför attraktionsvärdet hos interiörer och skärmutställningar betyder det ingalunda att jag tror att basutställningen kommer att bestå av skärmar eller att jag fruktar att Herzogins Cecilies kaptenssalong och Helmis skans inte kommer att ingå; jag vet väl vilken rikedom på utställningsföremål och interiörer sjöfartsmuseet förfogar över. Jag har stort förtroende för Hanna Hagmark-Coopers förmåga att åstadkomma levande helheter som illustrerar den moderna sjöfarten och är ledsen över att hon ser sig angripen och ifrågasatt.

Jag, liksom många andra, ser fram mot öppnandet av sjöfartsmuseet med de allra största förväntningar. Därför reagerade jag med bestörtning på nyheten att man, trots den utökade golvytan, inte anser sig ha plats för Gustaf Eriksons rederikontor. I en bättre värld skulle GE- villan vara ett annex till sjöfartsmuseet och kontoret ha sin naturliga plats där, men om alternativet faktiskt är en framtida magasinering bör man ha rätt att uttrycka åsikten att kontoret borde installeras i museets basutställning.

Jag är tacksam för att Nya Åland har publicerat sådana ypperliga bilder av kontoret (NÅ 28.12 och 2.1). Där lyser symbolvärdet verkligen fram: självmedvetenheten, en svunnen tids manlighetsideal, den magnifika rekvisitan som bygger upp sjöfartsrådets persona och definierar hans verksamhet. Här är interiören oslagbar när det gäller att förmedla komplexa sammanhang. Den åsikten bör jag nog ha rätt att uttrycka utan att det behöver ses som försök att skapa missämja och misstro. Mina vänner, ett levande intresse för Sjöfartsmuseet och Ålands sjöfart ska ni vara glada för.
Ulla-Lena Lundberg