DELA

Kostnader försvinner inte

Niklas Lampi fortsätter i fredagens ledare sin kamp mot konkurrenten Åland24, som enligt honom får köpa sändningstid i Ålandskanalen alldeles för billigt. Nu kostar en halvtimme på bästa sändningstid 6,62 euro.
%u2212 Detta för att täcka investeringar och driftskostnader för många hundratusentals euro, alltsammans förstås taget ur skattebetalarnas och licensbetalarnas plånböcker, skriver Lampi.
För denna låga prissättning kräver Lampi att styrelsen avsätts. Liksom för att styrelsen tummade på Sosse-tv, där han anser att styrelsens tilltag ytterst hotade yttrandefriheten.

Men
det går faktiskt att se på frågan om prissättningen för sändningstid i Ålandskanalen på diametralt motsatt sätt. Nämligen att styrelsen snarare borde avsättas, inte för den låga prissättningen, utan för att den överhuvudtaget tar betalt för sändningstiden och för att prissättningen hotar yttrandefriheten.
Basen för Lampis argumentation, nämligen att ersättningen för sändningstid skall täcka ÅRTV:s investerings- och driftskostnader för Smedsbölemasten är felaktig, och det vet naturligtvis Lampi. Åland24:s sändningar via Smedsböle kostar ÅRTV nästan ingenting. Masten finns ändå där, liksom driftskostnaderna, inte bara för ÅRTV:s mycket sparsamt förekommande sändningar av rörlig bild och deras frekventa sändningar av text-tv, utan av beredskapskäl. Masten måste finnas där för att myndigheterna skall kunna meddela sig med befolkningen i händelse av katastrofer, krig, med mera. Mastkostnaderna försvinner således inte om Åland24 och ÅRTV upphör med sina tv-sändningar.

ÅRTV är visserligen ett aktiebolag, men bolagiseringen måste nog snarast ses som en åtgärd för att skapa en administrativ struktur, inte som ett uttryck för att man eftersträvar att tjäna pengar på verksamheten. Med endast en ägare kan denna dessutom bestämma bolagets inriktning och den är knappast i dagsläget resultatoptimering.
Frågan man bör ställa sig är vad syftet med ÅRTV och dess mast är eller bör vara på tv-sidan, utöver dess roll i landskapets beredskapsplan. Man kan anse att det borde vara att tillse att ålänningarna har möjlighet att se svensk tv och finsk tv på svenska, samt lokal-tv. Med ”tillse” menar jag just det, inte att själv producera materialet. Så fungerar det även beträffande svensk och finsk tv, därför att det finns externa producenter, både public service- och reklamfinansierade kanaler. Av dem tar ÅRTV inte betalt, när deras sändningar går ut över Smedbölemasten. Detta sticker tydligen inte Lampi i ögonen.

När det gäller lokal-tv vill ÅRTV helst producera materialet själv, trots att de inte har råd med detta och bevisligen inte klarar av uppgiften att sända nytt dagligen och trots att det finns en lokal producent som producerar med public service-kvalitet. (Att Åland24 delvis finansierar sin verksamhet med reklam påverkar inte produktens public service-nivå).
Till saken hör att Åland24:s program distribueras i Mariehamn av antennbolaget MCA och över hela Åland via det åländska datanätet av Ålcom, utan att dessa bolag tar betalt för distributionen. De anser till och med att Åland24 är tillräckligt intressant för att ges framträdande kanalplats i deras respektive nättablåer. Men landskapsägda ÅRTV, dom kräver betalt dom. Följden blir troligen att landsortsbor utan IP-tv snart blir utan lokal-tv, utan att ÅRTV tjänat en cent i minskade kostnader. Om ÅRTV:s agerande i sista hand leder till att Åland24 läggs ner kan man liksom Lampi hävda att det hela ytterst kom att handla om yttrandefriheten. Med Lampis priskrav är utgången given.
13.1.2012
Folke Husell