DELA

Kostnader för Ålands-kanalen

Med anledning av olika inlägg i debatten om tv-sändningarna på Åland vill jag komma med följande inlägg.
Styrelserna för Ålands Radio och TV har under ett tiotal år uppmuntrat de få aktörer som vill producera och visa levande bilder på Åland. I början köpte vi in program men sedan år 2007 när flere kommersiella aktörer ville in i nätet fick Ålands Radio och TV koncession för produktion och distribution i Ålandskanalen och började upplåta sändningstid till ett självkostnadspris.

En av aktörerna är Åland24 som till ett pris på 3,45 €/h under vardagarna har sänt ett nyproducerat halvtimmesprogram, vissa dagar 24 gånger per dygn andra dagar färre gånger.
Ålands Radio och TV har driftskostnader för sändningarna i Ålandskanalen. Rent konkret har vi kostnader för programmering av program samt tablåsättning varje vecka då vi skickar veckans tablå till tidningarna och sätter den på vår hemsida. Förutom det har vi nätverkskostnader för överföring av programmen via fiber till Smedsböle samt kostnader för kontroll av kanalen och utryckning vid behov.

Förutom de rent konkreta kostnaderna har vi dessutom bland annat elkostnader och kostnader för serviceavtal som ökar per kanal.
För att möjliggöra för så många aktörer som möjligt att visa sina alster tar vi ut ett självkostnadspris för att täcka de kostnader vi har. Om vi inte skulle ta betalt för våra kostnader skulle licensbetalarna subventionera de kommersiella program med alla de annonser som visas många gånger per kväll i Ålandskanalen.
Pia Rothberg-Olofsson, VD
Ålands Radio och TV Ab