DELA

Information om Ebola

Ebola är en virusorsakad så kallad blödarfeber som sprids via kontakt med kroppsvätskor från smittade människor eller vissa djur (t ex fladdermöss och apor). Smittsamheten för ebola är därför lägre än för flera vanligare infektionssjukdomar, såsom influensa. Förutsättningarna för att begränsa spridning av smitta genom noggrant iakttagande av hygienrutiner är goda.

%u2022Sannolikheten för att Ebola skulle komma att få fäste och spridas på Åland bedöms med anledning av ovanstående som mycket liten.
%u2022Symptom uppträder 2-21 dagar efter smitta (vanligen efter 5-10 dagar, så kallad inkubationstid). De tidiga symptomen vid Ebola är ospecifika och ses vid en lång rad andra, betydligt vanligare, sjukdomar. Dessa inkluderar feber, frossa, huvud-och muskelvärk, kräkningar, diarré och buksmärtor. Efter några dagars sjukdom kan blödningar i hud, inre organ och från kroppsöppningar tillstöta.
%u2022Ebola-smittade personer är enbart smittsamma när de har symptom – inte under inkubationstiden.

%u2022Dödligheten i Ebola är mycket hög, c:a 50-90 %, och effektiv behandling saknas. Försöksbehandlingar som antyder effekt har prövats på vissa håll, men är inte allmänt tillgängliga inom hälso- och sjukvården.

%u2022Personer på Åland som:
1). drabbats av feber inom tre veckor efter hemkomst från områden med aktiv smittspridning av Ebola (20.10.2014 innebärande delar av Sierra Leone, Liberia och Guinea, se
http://www.who.int/csr/disease/ebola/situation-reports/en för uppdaterad information)
ELLER
2). varit i kontakt med någon som nyligen varit i sådant område och insjuknat i feber
ELLER
3)varit i kontakt med någon som insjuknat i sannolik eller bekräftad Ebola på annat håll
ska omedelbart kontakta Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) på telefon 5355 för ytterligare instruktioner, samt undvika kontakt med andra personer tills vidare.

%u2022För att smittspridning ska kunna hindras är det av stor vikt att personer som kan misstänkas ha smittats av Ebola enligt ovan snabbt kontaktar ÅHS, följer de råd som ges och samarbetar i den smittspårning som utförs.

%u2022Obs: Vid misstanke om insjuknande i ebola eller kontakt med ebola-smittad person kontaktas ÅHS först telefonledes – uppsök inte ÅHS fysiskt utan föregående instruktioner om att göra så.
Axel Hansson
Landskapsläkare
Landskapsregeringen
Jaana Lignel
Chefläkare
Ålands hälso- och sjukvård