DELA

Hur hade du prioriterat Nina?

Nina Fellman tar i fredagens ledare upp frågan kring missbrukarvård och återger referat från en debatt i frågan. Sedan fortsätter hon med att dra paralleller till ekonomi och det är där hon blandar ihop korten rejält.
I ena andetaget säger hon att det inte är lätt att sitta som kommunpolitiker med en rambudget att hålla och sedan menar hon att stadens ledamöter i socialnämnden måste påminnas om vikten av att ge mer resurser till missbrukarvård och annat. Vilka resurser då?

Personligen har
jag inga bekymmer med att prioritera en närvårdare på Trobergshemmet framför en webredaktör på biblioteket. Jag inför hellre en måttlig avgift på stadsbussen istället för att dra in personalutökningar inom hemtjänsten. Istället för att subventionera chokladprovningar och berättelser om resmål på Medis ger jag hellre någon tusenlapp till DUV:s avlastningsverksamhet.
Det går att rada upp hur många exempel som helst om man har stadens hela budgetram till förfogande, men det har inte socialnämnden.

Kan Nina
berätta hur hon hade prioriterat inom den budgetram socialnämnden hade till förfogande? Eller är det samma oansvariga linje som socialdemokraterna driver: Allt till alla, utan att ha finansiering för det?
Petri Carlsson (M)

Nina Fellman var ledig när insändaren kom, och återkommer med kommentar. Red.