DELA

Hemmarösta i riksdagsvalet

Är din rörelse- eller funktionsförmåga så begränsad att du inte (utan oskäliga svårigheter) kan rösta i vallokal eller på posten? Då ska du ta kontakt med centralvalnämnden i din kommun senast den 7 april kl. 16 för att anmäla om att få förhandsrösta hemma. Du kan antingen göra en skriftlig anmälan, eller per telefon. Anmälan kan också göras av en person som personen med funktionsnedsättning har utsätt. Centralvalnämndens kontaktuppgifter fås från kommunkansliet.

Av våra sexton kommuner, har endast sex, Föglö, Jomala, Hammarland, Lemland, Saltvik och Mariehamns stad, information om hemmaröstning på sin hemsida. Det här är en skam för demokratin! Vi ska alla ha rätt att vara med och bestämma. Att från kommunens sida inte tydligt informera om hemmaröstning är diskriminerande och kränkande mot personer med funktionsnedsättning. Alla människor har lika värde, samma rättigheter och samma skyldigheter. Makten utgår från oss, från folket.

Så du som har svårt att ta dig till ett röstningsställe eller posten, utnyttja din rösträtt och begär hemmaröstning! Din röst är viktig!

Klätterro(S)orna på Åland

Miina Fagerlund, Igge Holmberg, Elena Lundqvist, Barbro Sundback, Sanna Söderlund