DELA

Hedras den som hedras bör

Bäste Krister Sundbäck! Ett varmt tack för följande ord i din insändare i Nya Åland den18 januari:
” — att som kuggar i det åländska sjöfartsmaskineriets historia har vare sig Gustaf Erikson eller Ulla-Lena Lundberg större betydelse än de tusentals okända matroser som hissat segel och skurat däck i eviga tider på de stolta fullriggarna”.
Det värmer verkligen en sjömans hjärta att få läsa ett sådant uttalande. Tack, tack!
I sammanhanget slår det mig att den person som verkligen borde hedras och framhållas för sin insats för att skapa och driva ett sjöfartsmuseum är sjökapten Carl Holmqvist. Det var han som av eget intresse på 1920-talet började samla nautiska föremål. Han var så klarsynt att han insåg, att segelfartygen en dag skulle försvinna även på Åland och då skulle det vara bra att ha föremål kvar för att minna efterföljande släktled om vilken värdefull gärning våra förfäder utfört.

När hans samlingar blev så stora att han inte längre ensam kunde ta hand om dem tog han 1935 initiativet till att bilda föreningen Ålands Nautical Club, vars främsta syfte blev att grunda och driva ett sjöfartsmuseum. Det var nu skeppsredarna gjorde en gedigen insats genom att skänka pengar till byggandet av museet.
Men även andra personer och firmor bidrog med medel. Också sjöfolket på de åländska fartygen deltog i insamlingar för det behjärtansvärda ändamålet. Gustaf Erikson var nog en av de största bidragsgivarna.
Jag vet inte på vilket sätt kapten Holmqvists gärning kommer att uppmärksammas i det nya museet, men jag anser att han vore värd en byst eller staty att placeras inne i eller i anslutning till museet. Behöver jag påpeka att det här finns tillfälle för ideella personer med tillräckliga resurser att göra en insats?
Vad säger Mia Arendtz-Grastvedt? Skulle det inte vara ett hedersuppdrag för henne att skapa ett konstverk av något slag av Carl ”Tippo-Kalle” Holmqvist?
Göte Sundberg