DELA

Framtidens mödrarådgivning

I augusti skrev vi fyra mammor en insändare där vi undrade hur framtidens mödrarådgivning kommer att se ut.
Birgitta Hermans svarade på detta och framhöll att under hösten kommer ÅHS att kunna ge ett slutgiltigt besked. Nu undrar vi om omorganiseringen har utvärderats och har berörda gravida och föräldrar tillfrågats och vad blev i så fall resultatet?
Har det framkommit fler för- och nackdelar med en omorganisering än de Birgitta Hermans nämnde?

Vår erfarenhet av att ha mödrarådgivningen i sin egen kommun är odelat positiv. Vi är rädda att en centralisering blir opersonlig och att det viktiga sociala skyddsnätet som litenheten innebär kan gå förlorad. Den lokala rådgivningen blir en mötesplats för personer/familjer som befinner sig i liknande skeden i livet. Det blir också en naturlig mötesplats för olika generationer.
Tryggheten för oss ligger inte bara alltid i att det finns en hälsovårdare/ barnmorska att tillgå utan det är minst lika viktigt att få träffa samma personal för att kunna få en bra kontinuitet i vården.
Vi är övertygade om att personalen är kunnig inom sitt yrkesområde, men att bygga upp tillit tar mycket tid och den kan inte ersättas hur som helst av vem som helst.

Vad kommer att hända med landsbygden om allt skall centraliseras?

Med hopp om svar.

Marianne Ekström
Linda Sundblom
Johanna Sporre
Ulrika Nygren