DELA

För små resurser för egna sociallagar

Problemet med socialpolitiken på Åland är att vi har alldeles för små resurser att stifta egna lagar och att vi inte följer vad som händer i riket. Där kan lagberedning ta flera år men på borgen här blir man alltid lika överraskade när nya lagar träder i kraft i riket.

Regeringen i Finland har bestämt att spara på de fattigas bekostnad. Vi har nu allmänt bostadsbidrag och bostadsbidrag för pensionstagare. Tanken har varit att speciellt kvinnor som har varit hemma och kanske jobbat i familjens gård och har låga pensioner och ofta lever ensam efter maken har gått bort, inte behöver flytta på grund av ekonomin.

Vi har många kvinnor här på Åland som har haft ansvar för barnen och gården för långa tider när männen har varit borta till sjöss. De har inte förtjänat höga pensioner. I framtiden har vi kvinnor och män som på grund av psykisk ohälsa inte har kunnat jobba och som aldrig får pension som räcker till annat än det som är absolut nödvändigt. Bostadsbidrag för pensionstagare har gjort att dessa lågpensionstagare inte har behövt söka utkomststöd och inte behövt flytta till en billigare bostad på äldre dag.

Men nu planerar Sipiläs regering att det bara finns allmänt bostadsbidrag, som alltså är lägre än bostadsbidrag för pensionstagare och kriterierna när det gäller t.ex. bostadens storlek är mycket stramare. Många äldre bor i ganska stora, fast inte så moderna, bostäder och skulle bli helt bli av men bostadsbidraget om bara allmänt bostadsbidrag blir kvar.

Jag hoppas att Åland den här gången inte vaknar för sent. Enligt planerna ska ändringen träda i kraft i början av nästa år. Vi har möjlighet att ha egen lag som gör att åländska pensionärer med låga pensioner inte måste lyfta utkomststöd eller flytta på grund av dålig ekonomi. Men vi måste aktivt följa vad som händer i riket och dra egna slutsatser när det behövs.

Marjo Österberg (S)