DELA

Eva Biaudet – en modig president för Åland

Eva Biaudet är en erfaren, kunnig politiker med värderingar i tiden.
Arbete för fred och demokrati, klimatfrågor och jämställdhetsfrågor ligger högt bland hennes prioriteringar. Hon vill vara en president som bär upp Finlandsbilden i internationella sammanhang och öppnar dörrar för våra företag.
Hon stöder ett starkt och fungerande samarbete inom EU och betonar satsningar på kunnande, utbildning och hälsa som viktiga frågor för att bevara välfärden i vårt land.
Ett välfärdssamhälle bygger på jämlikhet och jämställdhet. Skyddet av minoriteter speglar vår respekt för människovärdet.
Eva Biaudet kommer att främja Ålands ställning och intressen, och ytterligare lyfta upp Ålandsmodellen som ett exempel för demokratin och rättvisan i världen.
Eva Biaudet har varit omsorgs- och jämställdhetsminister i Finlands regering, riksdagsledamot i fyra perioder, viceordförande i riksdagens utrikesutskott, och medlem i bl.a. finans- och miljöutskottet. Bland hennes uppdrag kan noteras medlemskap i FN:s permanenta forum för urfolksärenden och medlemskap av arktiska parlamentarikerna. Hon har ingått i Finlands delegation i OSSE parlamentet och har varit särskild representant för bekämpning av människohandel vid OSSE. Hon utsågs till Finlands minoritetsombudsman år 2010.
Rösta på Eva Biaudet i presidentvalet!
Eva Biaudets stödgrupp på Åland:
(C) Madelene Ahlgren, Denise Bergvall, Böge Holmberg, Anita Husell-Karlström, Kerstin Idman, Erica Sjöström.
(Lib) Stig Andersson, Ulla-Britt Dahl, Raija-Liisa Eklöw, Viveka Eriksson, Silvana Fagerholm-Sjöblom, Kira Gustafsson, Birgitta Gustavsson, Bengt Hagström, Anna Hämäläinen, Anna Janson, Maud Johans, Christina Johansson-Gammals, Folke Karlsson, Regina Lindblom, Tuula Mattsson, Gunnevi Nordman, Stig Nordman, Ingrid Nygård-Sundman, Bjarne Pettersson, Raili Sergejeff, Katrin Sjögren, Martin Staf.
(Ob) Susann Fagerström, Gun-Mari Lindholm, Erica Scott, Yvonne Sundblom-Korpi.
Övriga: Anders (Antti), Eriksson, Petra Svahnström, Agneta Vaenerberg.