DELA

En röst för Biaudet

I årets presidentval stödjer vi och flera moderater med oss Eva Biaudet – en klok, vidsynt, internationellt erfaren och borgerlig kvinna som engagerat arbetar mot internationell människohandel och för jämställdhet.
Biaudet har arbetat som diplomat och direktör på OSSE, vilket innebär att hon dagligen har företrätt 56 länder ”från Vancouver till Vladivostok”. Under sitt Ålandsbesök förespråkade hon en aktivare utrikespolitik, vilket både Åland och Finland har att vinna på. Detta är inte minst den pågående Ålandsutställningen i FN-byggnaden i New York ett konkret exempel på. Vår uppfattning är också, att hon i enkäter och intervjuer gett de vettigaste svaren om hur Ålands självstyrelse ska utvecklas.

Biaudet står för ett öppet, engagerat och företagsamt Finland. En president som är medveten om att nya affärsidéer inte föds om vi stänger gränserna och sluter oss inåt. En president som gärna lyfter fram Åland som ett föredöme.
Därför kommer vi att rösta på nummer 8 i presidentvalet.
Roger Jansson (M)
Wille Valve (M)
Johan Ehn (M)
Åke Mattsson (M)
Annika Karlsson (M)
Nina Danielsson (M)
Björn Geelnaard (M)
Julia Lindfors (M)
Susanne Guildford (M)
Christina von Hertzen (M)
Peter Enberg (M)
Pia Karlsson (M)
Nina Lindfors (M)
Eva Dahlén (M)
Lillan Holmberg (M)
Marika Alm (M)