DELA

Eckerö demokrati

Åter igen har det uppstått bråk om beslut som borde vara självklara i Eckerö kommun. Senaste fullmäktigemöte föreslår styrelsen att kallelsen till fullmäktigemöten skulle anslås enbart på kommunens anslagstavla.

Undertecknad har då aldrig varit med om att styrelsen har föreslagit mötesagendan för fullmäktige trots många års erfarenhet ifrån fullmäktige i Eckerö. Att kalla till möte på ett dylikt sätt utesluter många av kommunens innevånare från att följa med fullmäktiges arbete vilket man måste anse vara ett demokratiunderskott.

Nej bästa majoritet det måste vara full insyn för innevånarna i vad som föregår i fullmäktige. Att sparivern har fått sådana proportioner, att ett extra kommuninfo eller en annons i en tidning, inte skulle vara möjligt vid ett brådskande ärende, är ju rent struntprat.

Att som i en insändare hänvisa till elektroniska media tycker vi är direkt kränkande, eftersom det kräver utrustning som inte är var mans egendom eller intresse. Vi menar att en annons i en dagstidning som man har gjort tidigare är det rätta.

Obundna i Eckerö