DELA

Du har missat det mesta om Mise

Jaha du, Ulf Nyberg. Du uppmanar ”ni andra” att också blanda oss i diskussionen angående Mise. Jag bor själv i en Mise-kommun och tycker att servicen funkar och att kostnaden är rimlig. Här kommer mitt inlägg:
Med denna insändare menar jag inte att ta Mise i försvar men jag tycker att debatten om sophanteringen skall vara balanserad och faktabaserad och inte grundas på grundlöst tyckande och upprörda känslor. Särskilt när man försöker samla ihop namn för ett upprop.
Jag menar också att innan man börjar kritisera och driva kampanjer mot någonting så skall man se till att man har fakta som underlag.
Där har nog du Ulf missat det mesta.
T.ex enligt dig så hör Föglö kommun till Mise. Detta är fel, Föglö har egen sophantering.

Visst, årsavgiften 47,28 euro för ett 2-personers hushåll anslutet till Ekorosk stämmer. Årsavgiften till Mise enligt 2012 års t axa är 137 euro. Har man 8-fraktioners kärl är avgiften 107 euro. Sen tillkommer avgifterna för hämtning och tömning. För både Ekorosk och Mise.
Ok, Mises avgift är högre men det finns kanske en rimlig förklaring till detta (jag tycker i alla fall inte att den är orimligt hög).
Ekorosks egna uppgifter är att man betjänar 11 kommuner med 115600 invånare. När jag nyligen kollade invånarantalet i de anslutna kommunerna så blev det 134.000. Det är rätt stor skillnad på kundunderlag. Mises underlag är uppskattningsvis 15.000 invånare.
Det är inte underligt att Ekorosk med nästan 10 gånger högre kundunderlag kan ha lägre avgifter.

Du påstår att man hos Ekorosk själv får lämna sina sorterade sopor gratis mot grundavgiften 47,28 för 2-personers hushåll. Då är det väl inte gratis eftersom man måste betala grundavgiften.
Om du kontrollerar vad sophanteringen kostar i Lemlands kommun (som haft eget system i många år) så kommer du att se att det inte skiljer mycket på avgifterna jämfört med Mise. Kolla gärna också vad det kostar i TSJ-Klara avfallsservice dit t.ex Brändö och Vårdö kommuner hör. Möjligen får du en tankeställare då.
Jag vill också veta hur du kan påstå att Mise är uppbyggt för att förtjäna pengar. På vad stöder du detta påstående? Och hur menar du när du säger att Mise kan höja avgifterna ”hur godtyckligt som helst”? Det är ju ändå medlemmarna i Misestämman som bestämmer om sådant, och dom är valda av medborgarna i respektive medlemskommun för att tillgodose invånarnas bästa. Avgifterna skall täcka omkostnaderna för organisationen och det utgår åtminstone jag ifrån, att det inte skall gå med vinst, det skall vara självbärande.

Så vill jag ha en förklaring angående ditt påstående att människor som är fattiga, gamla och knappt har mat för dagen piskas med utmätningsmannen?? Jag antar att du hänvisar till tidningsartikeln om den äldre damen som vägrat att betala sin sopavgift. Betänk dock att hon själv sade att hon för sitt sorterade avfall till återvinningsstationen och då skall hon också betala för sig. Om man har så dåligt ställt att man inte har råd med mat, hur i all världen har man då råd med ett eget hus?
Så kommer du med påståenden om att det är ett öststatssystem och att Mise hittat på stadgar för att kunna göra precis hur de vill. Du bör nog tänka över vad du säger, enligt min åsikt är ditt påstående rena rama smörjan. Mise har kommit till för att rationalisera sophanteringen på Åland och vad jag vet så jobbar man på med att förbättra organisationen hela tiden. Vem som helst kan väl hävda att avgifterna är orättvisa men frågan är om det någonsin går att få helt rättvisa avgifter? Det viktiga är att avgifterna är rimliga och, som sagt, jämför med andra kommuner som inte är med i Mise.

Till sist vill jag uppmana dig och alla andra som är missnöjda med Mise, ge förslag på hur man skall ordna sophanteringen istället. Be Ekorosk att ge ett pris vad det skulle kosta för Ål änningarna att vara med där. Jag tvivlar på att avgiften blir densamma som i de Österbottniska kommunerna.
Åland är litet och de intentioner som utmynnade i Mise var bra och man borde istället för att gnälla och söndra gått in för att förbättra och finslipa organisationen, det är min fasta åsikt.
Peter Häggström