DELA

Centern i Hammarland

Efter att ha läst Nya Åland på torsdagen vill jag kommentera artikeln om maktkampen i Hammarland. Eftersom Lib har gått till tidningen med förfaringssättet vid förhandlingarna vill jag ge min åsikt om hur det förfarits.
Efter valet då resultatet blev klart och att fördelningen blev 9 mandat för Centern, 4 för Liberalerna, 1 för Socialdemokraterna och 1 för Obunden samling i fullmäktige kontaktade Liberalerna undertecknad och undrade om vi skulle fördela posterna i styrelsen mellan C och Lib, vilket skulle ha inneburit 4 C och 3 Lib.

Detta besvarades med att vi får diskutera saken. Efter det har inget hörts före beskedet om att Lib gått ihop med Obs för att få två män och en kvinna i styrelsen. Det kom några dagar före fullmäktigemötet. Efter det beskedet diskuterades i Centergruppen att vi skulle höra med S om de ville ingå ett valtekniskt samarbete med C. Svaret drog ut på tiden och meddelandet kom samma dag som mötet skulle vara. Beskedet var positivt. Detta meddelades till Lib omedelbart.
Fördelningen av posterna i fullmäktige föreslogs så att Centern tar både ordförande och vice ordförande. Till styrelsen föreslogs 4 C 2 Lib 1 S.
Vice ordförande till Lib.

Så långt detta. Sedan har det förts diskussioner om nämndplatser, där C har aspirerat på ordförandeskapet i skol-, social- och byggnadsnämnden, vice ordförandeskapen till Lib i samtliga 3 nämnder ordförandeskapet i biblioteks- och fritidsnämnd att alla representation i organ där kommunen är representerad skulle fördelas i enlighet med samma princip som tidigare mandatperiod, och i samtliga fall med beaktande av könsfördelningen minst 40/60.
Förhandlingar pågår om nämnderna, vilket jag hoppas på att föra på en anständig nivå.
Stig Mattsson
förhandlare för Centern