DELA

Bonusar i landskapsägda bolag

Landskapsägda bolaget Posten Åland delade enligt bokslutet för 2010 ut bonusar samt resultatlöner på totalt 345.000 euro till sin personal (Posten Åland, bokslut 2010, sidan 31 – Belöningssystem) http://www.posten.ax/files/vb_postenaland_lowres.pdf
Totala lönekostnaderna för Posten Åland var 6,8 miljoner euro år 2010 fördelat på 241 anställda. Bonus- och resultatdelen av lönen blev i medeltal 1430 euro per anställd eller 5 procent i lönetillägg på årsbasis. Detta är helt tillåtet och accepterat fast bolaget ägs till 100 procent av landskapet Åland. Bonusupplägget har införts i landskapsägda Postens organisation redan 2008 då Centern satt på ordförandeposten i bolagets styrelse.
Nu när Paf belönar sin personal med en halv månadslön efter att levererat 20 miljoner euro till landskapet så är elden lös. Enligt spekulationer är bonussumman totalt 890.000 euro, vilket i medeltal ger ett tillägg på 3,7 procent på de 410 anställdas årslön på Paf.
Så frågan är: Varför är det tillåtet att betala ut bonusar och resultatlöner i Posten Åland men inte i Paf?

Båda bolag ägs av landskapet och jag kan inte se skillnaden varför det är tillåtet med bonusar och resultatlöner i ett bolag och totalt tabu i ett annat. Eller jo, skillnaden är att Posten levererar 1 miljon euro i dividend direkt till landskapets kassa.
För att uppnå detta har landskapsägda Posten belönat sin personal med 5 procent i lönetillägg. Då Paf levererar 20 miljoner euro till landskapet för att delas ut till tredje sektor på Åland, är det fullständig tabu att belöna sin personal med ett lönetillägg på 3,7 procent.
Personligen tycker jag att regeringens arbete med att få landskapets budget i balans underlättas med 20 miljoner euro men så verkar inte alla tycka. Själv var jag anställd på Paf till och med den 15.12.2011 och fick 283,38 euro i bonus. Jag kan med glädje dra mitt strå till stacken och underlätta regeringens arbete genom att betala detta tillbaka till landskapet. Men tror inte att denna storm i vattenglaset gällande Paf handlar om pengar utan bara om känslor.
Och då man hanterar landskapets ekonomi får inte känslorna ta överhanden.
Tony Asumaa
Lagtingsledamot (Lib)