DELA

Begrav tsarismen!

Vi har kritiserat stadens ledning som lät fälla en stor, frisk och mycket vacker björk i Stadshusbacken för att ge rum för en staty av kejsarinnan Maria Alexandrovna . Stadens ledning nonchalerade ett förslag att flytta statyn några meter mot väster för att spara björken.
Staden smiter också undan sitt ansvar genom att lämna en gravt kritisk insändare obesvarad. Det hör till god förvaltning att besvara skrivelser, oberoende av deras art och form.

I grannstaden Stockholm vet vi att bevarandet också av enstaka träd är en stor sak. Just nu är ett sådant ärende aktuellt. I Mariehamn däremot sker vandalisering av naturen utan att någon får veta om saken innan det är för sent och i diskussion inlåter man sig inte. Här lever ännu arvet från tsarens Ryssland. Kejsaren och hans administration fick sin makt av Gud Fadern och var ansvariga endast inför Honom.
Låt invigningen av tsarevnans staty i Stadshusbacken bli en begravning av det tsaristiska arvet i Mariehamn!
Folke Wickström
Jerker Örjans