DELA

Avgiftsfritt för unga

Allmän hälso- och sjukvård betyder att alla oberoende av inkomster och förmögenhet ska ha rätt till samma hälso- och sjukvård. För höga avgifter inom ÅHS kan leda till att en del personer med små inkomster inte kan eller tvekar att besöka ÅHS på grund av ekonomiska skäl. Därför ska ÅHS verksamhet finansieras solidariskt med skattemedel.

Patientavgifternas andel av ÅHS intäkter är 2,3 procent eller 2,9 miljoner av 81 miljoner. Att som Roger Jansson och Runar Karlsson tro att man kan öka ÅHS resurser i någon betydande grad genom avgiftshöjningar utan att samtidigt riskera den allmänna hälso- och sjukvårdens tillgänglighet för alla är enligt oss fel politik.
I all synnerhet som ÅHS redan har relativt höga patientavgifter jämfört med omkringliggande regioner. Dessutom ska vi komma ihåg att man både i Sverige och Finland har tillgång till allmän tandvård. En hälso- och sjukvårdstjänst som vi socialdemokrater fortsätter att arbeta för också på Åland. Under den här mandatperioden har drygt 2000 personer ytterligare fått tillgång till ÅHS tandvård men det är ännu en bra bit tills alla får samma rättighet. Avsaknaden av allmän tandvård på Åland gör att ÅHS-avgifterna är ännu högra på Åland än i Finland och Sverige.

Socialdemokraternas uppfattning om ÅHS-avgifterna är att de ska styra patientströmmarna och motverka uteblivna besök. Med andra ord är avgifterna till för att verksamheten ska vara effektiv.
I fråga om barn och unga under 18 år vill socialdemokraterna inför a avgiftsfria besök till primärvården. Detta eftersom det alltid ska vara möjligt för föräldrar till barn och unga att oberoende av ekonomi uppsöka hjälp hos ÅHS. Ur allmän hälsosynpunkt är det viktigt att föräldrar känner att de kan uppsöka ÅHS när helst de känner oro för sina barn. Sådana besök är som vi ser det aldrig onödiga utan viktiga för att föräldrar och barn ska känna trygghet och få det stöd och den hjälp de behöver.

Socialdemokraterna vill således införa avgiftsfrihet för barn och unga under 18 år. Däremot vill vi inte göra detta på bekostnad av en förhöjning av patientavgifterna för övriga grupper. Det är den senare förhöjningen som vi inte är överens om med Roger Jansson och Runar Karlsson.
Socialdemokratiska lagtingsgruppen