DELA

Är självstyrelsen ointressant?

Intresset för att utveckla det åländska självstyret är minimalt bland våra lagtingsledamöter. Åtminstone om man ser till deltagandet i det seminarium som European Free Alliance (EFA) höll i samarbete med Ålands Framtid i lagtinget onsdagen 20.10. Evenemanget, som besöktes av ett femtiotal intresserade, lockade dock enbart fyra lagtingsledamöter.

Detta är bekymrande då det tydligt visar på ett ointresse bland våra politiker mot självstyret och möjligheten att utveckla det. Det är trots allt våra lagtingsledamöter som på ett politiskt plan ansvarar för att stärka Åland.
EFA är ett europeiskt parti som aktivt arbetar för autonomiers självbestämmanderätt. Partiet stöds av ett 40-tal nationella partier representerade i 17 olika länder och med totalt elva platser i Europeiska Unionens parlament. Således är det en direkt länk till makten i Europa. Dessvärre ser vi en total apati för att föra Ålands sak internationellt.

Så hoppas våra folkvalda ledamöter nästa gång tillfället ges tar chansen att lära sig om utvecklingen i omvärlden och hur våra systerautonomier har nått resultat i sina förhandlingar med respektive centralmakt. Passivitet och likgiltighet har aldrig gett resultat.
Leo Pahlman
Zacharias Kalm