DELA

Alkolåskrav borde införas på yrkestrafik!

Det är inte acceptabelt att det inte finns alkolås i all yrkestrafik på Åland. Vi har en strikt lag om en alkoholgräns. Då borde man behöva visa att man är nykter innan man sätter sig bakom ratten när det är uppenbart farligt med onykterhet och olyckor sker med jämna mellanrum.

Idag är det på Åland bara lag på att skolskjutsar behöver ha alkolås. Det betyder att varken lastbilar (som har kapacitet att väga 60 ton och köra 80 km/h), övriga bussar (t.ex stadsbussarna) eller taxibilar som trafikerar på Åland behöver har ett alkolås. Trots att det är med privata personbilar som de flesta alkoholinvolverade olyckorna sker är yrkesfordonen fortfarande de farligaste områdena när det väl händer. Landskapsregeringen kom med ett förslag till lagtinget om alkolåskrav, men lagtinget förkastade det 1.9.2011. Motiveringen var att det i praktiken bara skulle beröra ca 200 av Ålands lastbilar.

Varför inte bara ändra så att samtliga lastbilar, taxibilar, bussar osv. behöver ha ett alkolås? Jag tycker att det är fel att man inte har alkolås på alla transporter av människor samt godstransporter.
Filip Särs
Röd Ungdom