Ny på Åland

Tillökning! Vad roligt! Berätta om tilldragelsen här.
Du måste inte ha ett namn färdigt för barnet. Men berätta om det är en pojke eller flicka.

Syskon berättar vi gärna om, också om de inte är med på bilden. Vi brukar inte skilja på hel-och halvsyskon. Alla blir syskon.

Föräldrar (*)

Barnets namn

Kön

Födelseort

Telefon

Föräldrarnas hemort (*)

 
Längd

 
Vikt

Födelsedatum och -tid

Syskon

Foto