DELA

Landskapsregeringens projekt Sunnanvind är i full färd med att ta fram en heltäckande planläggning för havsområdet norr om Åland. Nya Åland träffade projektledaren Ralf Häggblom för att reda ut fakta kring en del påståenden som lyfts i samhällsdebatten.