DELA

Åland har minskat sina utsläpp per invånare med 3 procent jämfört med 2020. Sedan 2005 har det minskat med hela 41 procent. Det visar preliminära siffror för 2021. Största minskningen ser man i utsläpp från oljepannor.