DELA

Den hotade ejderstammen ska nu kartläggas med ny typ av metod. För att lättare kunna spåra populationens rörelser och beteenden har föreningen Archipelago pares märkt fyra ådor på Båtskär och Lågskär med GPS-sändare. Detta möjliggör även en effektiviserad bevakning och skydd för ådor under häckningsperioden.