DELA

Nu finns det objektiva, vetenskapliga underlag för de som ska besluta om vilka av Ålands havsområden som behöver skyddas.– Våra analyser har identifierat vilka områden som bäst uppfyller skyddsmålsättningarna med minsta möjliga areal, säger Karl Weckström, forskningsassistent i miljö- och marinbiologi vid ÅA.