DELA

Vi hälsade på Runa Lisa Jansson, 84, för att prata politik. Hur hon fortfarande ”vågar vara obekväm”, som det stod i en annons när hon ställde upp för Obunden samling. Hur hon har starka åsikter om hur landskapet missköter sina pengar. I stället kom mötet att handla om hur en liten och ensam flicka som placerades i ett fosterhem blev en stark och självständig kvinna.