DELA

Utkomststödet utnyttjas extremt olika i de åländska kommunerna – och dessutom i mycket mindre grad än i riket.