DELA

Väderskär i Vårdö har blivit en del av Ålands och Finlands kulturhistoria. Här spelades tv-serien om Stormskärs Maja in 1975. Många vill fortfarande besöka platsen men byggnaderna är fallfärdiga.