DELA

Det finns idag en utbredd uppfattning om att Andra världskriget inte berörde Åland i någon större omfattning, och att ålänningarna i stort sett stod passiva inför krigshändelserna i Östersjön. Uppfattningen är dock felaktigt, i själva verket deltog tusentals ålänningar i frivilligt försvarsarbete, såväl militärt som civilt på Åland, liksom i skörde- och återuppbyggnadsarbeten på fastlandet. Eftersom denna verksamhet idag tycks helt bortglömd, redovisas här för första gången de viktigaste insatserna.