DELA

Havsöringarna i vattnen runt Åland härstammar nästan alltid från samma barnkammare: Ålands fiskevårdscentrum i Guttorp i Sund. Varje höst är det dags att krama ett antal infångade vuxna honor och hanar på rom och mjölke för att kunna fortsätta plantera ut yngel.