DELA

Första gången Beza Sarling lämnade sin hemstad Addis Abeba i Etiopien var för att flytta till Finland och börja studera.