DELA

Produktionsbolaget Solar Films vill gärna förlägga inspelningen av nyfilmatiseringen av Stormskärs Maja till Åland. Men det som avgör är finansieringsfrågan.Nu har bolaget ansökt om ett produktionsstöd på 300 000 euro. Ansökan behandlas nu av landskapsregeringen, för att eventuellt tas med i årets första tilläggsbudget som sedan ska klubbas av lagtinget.