DELA

Förra året beviljade Rädda Barnen 165 julklappar till åländska barn. Men mer behöver göras för att ge alla barn samma förutsättningar till ett gott liv, konstaterar Rädda Barnens verksamhetsledare Lotta Angergård.

 
– Innan jag började arbeta på Rädda Barnen trodde jag att vårt skyddsnät, vårt välfärdssystem var tätare, men arbetslöshet, sjukdom, separation, livskriser, långvarigt utkomststöd och annat kan förstöra familjers ekonomi. Alla har ju sin egen historia, säger Lotta Angergård om de barnfamiljer som hör av sig till Rädda Barnen.

Rädda Barnen har en fond som kan underlätta för barnfamiljer som har det ekonomiskt tajt. Förra året beviljade man 146 olika stöd för bland annat fritidssysselsättningar, födelsedagsfirande eller upplevelser. Fonden bidrog även till 165 julklappar.

– Tack vare SteelFM-hjälpen 2017 har vi fått mer pengar och ökad synlighet.

Förra året lyckades man bevilja alla julklappsansökningar som kom in.

– Detta tack vare människors vilja att stödja Rädda Barnens arbete. Vi utgår från barnets önskemål och försöker matcha det.

Hundratals julklappar

I år har över 110 ansökningar beviljats vilket är fler än samma tid förra året.

– Jag var verksamhetsledare också 2002 till 2006 och då hade vi inte alls lika mycket ansökningar. Om det beror på att flera känner till oss eller om den ekonomiska utsattheten ökat är svårt att säga.

Men situationen för den enskilda familjen är, oavsett statistiken, alltid lika drabbande.

– Jag ser så många familjer och föräldrar som kämpar, samhället har en skyldighet att hjälpa till.

 

2483197

TACK VARE STEELFM-HJÄLPEN 2017 HAR VI FÅTT ÖKAD SYNLIGHET

 

Hon säger att man i hantering av samhälleligt ekonomiskt stöd alltid måste ha ett barnperspektiv med ambitionen att inget barn ska leva i ekonomisk utsatthet.

Ekonomiska och sociala villkor för familjen har stor betydelse för barnets hälsa, skolresultat och möjlighet att delta i sociala och kulturella aktiviteter. Att leva med en förälder som känner stress över sin livssituation kan skapa en otrygg tillvaro för barnet.

– Ekonomisk utsatthet bekämpas bäst genom ett generellt och inkluderande välfärdssystem i kombination av riktade insatser. Här blir insatser med ett barnperspektiv viktiga för att skapa förändring för barnet.

– Insatser där man satsar på barnen är exempelvis en kvalitativ barnomsorg och skola med mat och möjlighet för alla barn att delta. Vidare är sänkta eller slopade avgifter inom hälsovård, fritidssysselsättning, barnomsorg skola/utbildning. Detta är också en jämställdhetsfråga då majoriteten som lever under fattigdomsgränsen bland barnfamiljer på Åland är ensamstående kvinnor med flera barn.

För om man länge levt på utkomststöd och i en tajt ekonomisk sits är marginalerna små för att vända på trenden.

– Vi måste bli bättre på förebyggande och främjande insatser för och med barn och unga. När det gäller sociala myndigheter möjligheter att stödja finns det förbyggande och kompletterande utkomststödet.

 

1292003

Vi behöver lösningar där alla barn kan vara aktiva i det som de vill

 

 

Behovet av individ- och familjeanpassade lösningar är stor.

– Det kan finnas utmaningar på många olika plan. Här behövs positiv diskriminering.

Barn, särskilt de lite äldre, är allt som oftast medvetna om familjens ekonomiska ställning och anpassar sig ofta därefter.

– De söker sig kanske till sammanhang och aktiviteter som inte kostar. Vi behöver lösningar där alla barn kan vara aktiva i det som de vill.

Och insatser som görs förebyggande kan motverka onda cirklar.

– Forskning visar att barn som växer upp i ekonomisk utsatthet löper större risk att inte känna sig lika engagerade eller involverade i samhället. De får inte samma möjligheter. Vårt roll som samhälle är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att förhindra ett socio-ekonomiskt arv.

Vill öka medvetenheten

Rädda Barnen är med som konsulterande instans när det kommer till politiskt arbete gällande barn.

– Vi rådger beslutsfattarna, nu senast om grundskolelagen.

Men man arbetar också för att öka kunskapen om den ekonomiska utsattheten bland barnfamiljer, som finns mitt ibland oss.

– Vi är ett rikt samhälle, men vi har allt här som också finns i resten av Norden.

 

OBS. Artikeln skrevs och publicerades under hösten 2018 och är inte uppdaterade.