DELA

Ekonomin är en stor utmaning för många äldre. Det konstaterar Erika Boman som forskat i äldres välmående på Åland.
– Man känner sig inte säker på att man ska få ett gott åldrande.

 
Vissa lever på havregrynsgröt och bröd. Det framkommer i de intervjuer Boman gjort med pensionärer på Åland inom ramen av projektet ”Främjande av psykisk hälsa bland äldre på Åland” på Högskolan.

– Vi har äldre som inte har råd att köpa näringsrik mat eller så har man inte lust eller ork att laga mat. Kosten är lika viktig som medicin. Man ser tendenser att personer med låg inkomst har större hälsoutmaningar.

Inom den allmänna hälsovården finns ett högkostnadsskyddstak som ska göra det lättare för just pensionärer med små inkomster att klara av medicinska kostnader.

– Det är jättebra att det finns ett tak, men jag förstår inte hur man klarar sig tills att man slår i taket. Det är hundratals euro att lägga ut vid samma tillfälle. Det blir stora kostnader som man måste ligga ute med. Det blir en ond cirkel.

 

2614413

Vi har äldre som inte har råd att köpa näringsrik mat

 

Inom projektet har man bland annat kartlagt de aktiviteter som erbjuds åt äldre. Många är subventionerade, men prislappen kan ändå vara betungande om ekonomin är knaper.

– Jag önskar det skulle finnas biljetter som är ”betala så mycket du kan”.

Om man inte har möjlighet att delta i aktivitet är risken större att man drabbas av ensamhet och det psykiska välmåendet försämras.

– Även som löntagare funderar man ju om det är värt att betala gymavgift till exempel.

Transporter är en annan begränsande faktor.

– Man har kanske inte körkort och lokaltrafiken är så pass outbyggd här på Åland. Många har också svårt att ta sig till en busshållplats.

Många äldre får subventionerade färdtjänstbiljetter, men det blir ett övervägande kring vad som är prioriterade resor när man bara har ett antal biljetter i månaden.

– Försök sätta dig själv i den situationen: ”Är det värt taxin för det här?”. Det styr möjligheten att delta i meningsfull sysselsättning.

 

1780263

Man försöker göra sig hörd på olika sätt, men känner att man inte får gehör

 

Många vill inte vända sig till socialen när det kniper, konstaterar Boman.

– De vill inte blottlägga sig själva.

Hon efterlyser billigare, och mindre, pensionärsbostäder som skulle göra det möjligt att hålla kostnaderna nere på ålderns höst.

– Man får ofta mindre materiella behov när man är äldre och det skulle vara bra att bo litet till låg kostnad och få råd att leva istället.

Under sina intervjuer med äldre ålänningar har Boman fått en överskådlig bild av livssituationen som möter många efter pensionen.

– Äldre är ingen heterogen grupp. Det finns de som inte har ekonomiska problem och de som har det. Det finns de som uttrycker frustration och de som lider i det tysta.

Men många uttrycker oro för framtiden.

– Man känner sig inte säker på att man ska få ett gott åldrande när man inte längre kan ta hand om sig själv. Man försöker göra sig hörd på olika sätt, men känner att man inte får gehör.

OBS. Artiklarna skrevs och publicerades under hösten 2018 och är inte uppdaterade.