DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>SNART KLAR Bygget av rondellen vid Solberget har pågått sedan mars. Jomala kommun hoppas på att man, för att bespara både möda och pengar, skulle kunna få ner en rörtunnel under Lemlandsvägen medan bygget ännu pågår. För att det skall vara möjligt borde landskapsregeringen ta ställning till en tilläggsbeställning inom de närmaste veckorna.

Solbergstunneln är nu landskapets sak

Jomala kommun har överlämnat de förstudier om en tunnel under Lemlandsvägen som landskapet begärt.

Det betyder att bollen nu ligger i landskapsborgen.
Då landskapet i våras gav klartecken till Jomalas förfrågan om det går att göra en tilläggsbeställning på en rörtunnel under Lemlandsvägen mellan bostadsområdena Solberget och Kalmarnäs var det med kravet att Jomala låter göra en förstudie för en tunnel.

Det har kommunen nu gjort och inte och överlämnade i går inte bara en utan två olika förstudier till landskapet. Den ena, som Nya Åland tidigare redogjort för, gäller en fullvärdig gång- och cykeltunnel. Den andra som blev klar nu i veckan handlar om en rörtunnel, en så kallade motionsstig.

Företaget Sweco, som gjort förstudien, har räknat ut att en rörtunnel med 2,5 meters diameter skulle kosta totalt 122 500 euro (inklusive moms 151 900) och en med 3 meters diameter 136 900 (169 800).

Landskapet har nu tid till mitten av augusti att svara på den fråga som Jomala ställt redan tidigt i våras: Tänker landskapet göra en tilläggsbeställning på en rörtunnel av den entreprenör som just nu bygger om korsningen till en rondell?

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!