DELA
Foto: Stefan Öhberg

Redarna kräver 75 procent icke-EU-medborgare på fraktfartygen

Sjömansunionen anser att man inte hade något annat val än att varsla om strejk när redarna kräver att få ha upp till 75 procent icke-EU-medborgare ombord på fraktfartygen. I dag går gränsen vid en tredjedel.

Det var i torsdags på kvällen som Rederierna i Finland i ett pressmeddelande sade att Sjömansunionen varslat om strejk med start den 1 mars om man inte når en lösning på konflikten.
Nya Åland försökte nå representanter för Sjömansunionen i torsdags, utan att lyckas. Nu berättar Kenneth Bondas, sekreterare vid Sjömansunionen om vad som fick dem att varsla om strejk.
– Redarna kom med ett hutlöst krav om att få öka antalet icke-EU-medborgare från en tredjedel till 75 procent ombord på fraktfartygen. Det betyder att fraktbåtarna, som har så små besättningar, kan lämna med en åländsk sjöman per båt. Resten skulle vara från Filippinerna. Det kan vi inte acceptera, säger Kenneth Bondas.
I dag tillåts en tredjedel av besättningen vara icke-EU-medborgare. Det gäller alla tre sjöförbund.
Utöver det krävde redarna, enligt Sjömansunionen, 0-procentiga löneförhöjningar.
Kenneth Bondas vill även korrigera det som redarna skrev i sitt pressmeddelande, vilket Nya Åland skrev i fredagens tidning.
– Vårt krav är 2,2 procent första året och 2,5 procent det andra året.
Enligt redarna hade man krävt 2,5 procent för båda åren, vilket alltså inte stämmer.
Enligt redarna kräver ni även nya ersättningar. Vad är det för ersättningar?
– Vi har krav på att klargöra flera kollektivavtalsfrågor, för att lösa stridigheter vi haft från tidigare.
Vad är det för stridigheter?
– Det handlar om olika tolkningar av avtalet.
Som gäller?
– Arbetstider, lediga tider och ersättningar.
Hans Ahlström på Rederierna i Finland sade att ni kräver ersättningar för att fartygen kör med LNG-gas?
– Det är inte för att man kör med LNG-gas, utan för den som tankar med LNG. Det har varit ett av våra krav.
Vad bedömer du, hur långt i från varandra står ni?
– Vi står långt i från varandra, när man tänker på kravet på fler icke-EU-medborgare för att ens diskutera löner.
Vad skulle en ökad mängd icke-EU-medborgare ombord på fraktfartygen betyda för branschen?
– Att vi inte skulle ha några finska sjömän alls på fraktsidan i framtiden.
Hur många jobbar där i dag?
– 1 200 på fraktsidan.
Enligt Kenneth Bondas har till exempel Sverige en liknande regel om högst en tredjedel icke-EU-medborgare.
Vad händer nu?
– Det är upp till riksförlikningsmannen. Vi ska träffa honom på måndag.
Strejkvarslet gäller alla finsk och åländsk flaggade fartyg – passagerarfartyg, fraktfartyg och isbrytare – och bryter ut den 1 mars klockan 10 om man inte når en lösning på konflikten.
Avtalet som nu gäller går ut den 28 februari. Förhandlingar har pågått sedan början av februari och man förhandlar om ett nytt tvåårigt avtal.