DELA

Pannlampa och vattenfelsbrytare återkallas

En pannlampa från företaget East Import i Höör ab och en vattenfelsbrytare från företaget Beulco Armatur ab har fått försäljningsförbud av Elsäkerhetsverket i Sverige. Landskapsregeringen konstaterar att produkterna kan finnas på Åland. Har man köpt någon av dessa produkter uppmanas man att lämna tillbaka dem till inköpsstället eller förstöra dem. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla produkter som sålts och dessutom upprättat ett försäljningsförbud på produkterna. Företagen ska även varningsinformera.

Detta beror på allvarliga säkerhetsbrister hos produkterna: Laddaren till pannlampan är för klent isolerad och kan därför orsaka brand och elchock. Strömförsörjningsdonet i vattenfelsbrytaren är klent isolerat och uttaget i mottagaren är inte korrekt utfört och inte heller godkänt i Sverige. (ff)