DELA
Foto: Stefan Öhberg

MLK kan hyra Bollhalla

Två av elva ändringsförslag godkändes då stadsfullmäktige behandlade budgeten för 2016 på tisdag kväll.
Centerns Britt Lundberg står bakom båda. Hon fick ett enigt fullmäktige med på förslaget att hyra ut Bollhalla till någon i huset verksam förening enligt samma regler som gäller för ridklubben Sleipner. I praktiken betyder det att Mariehamns Lawn Tennis-klubb nu kan hyra byggnaden.

Lundbergs andra förslag som gick igenom var att bolagiseringen av VA-verket inleds under nästa år. Omröstningen slutade med 14 röster mot 13, Liberalerna och Socialdemokraterna var mot förslaget.

Bland de förslag som inte gick igenom finns bland annat Anders Holmbergs (Ob) förslag att underteckna avtalet med Waldorfskolan, Britt Lundbergs att staden skall jobba aktivt för KST och Axel Jonssons (ÅF) att ge mindre pengar till nämnderna. (tt-s)