DELA

Villkorligt fängelse för grova bedrägerier

Villkorligt fängelsestraff på elva månader.
Så lyder tingsrättens dom för grovt bedrägeri under åren 2008 till 2011 mot en kvinna i 35-årsåldern som utnyttjat sin mamma och två väninnor för att ta mängder av snabblån som hon inte betalat.
Kvinnan, född 1980, är huvudperson i en av de mest omfattande bedrägerihärvorna någonsin i Ålands tingsrätt. Huvudförhandlingen pågick flera dagar och de skriftliga bevisen var talrika eftersom de involverade kreditinstituten var många och lånens antal stort.
Tingsrätten dömde kvinnan skyldig till grovt bedrägeri i två fall, dels under tiden september 2008 till maj 2009, dels augusti-november 2011.
I förundersökningen medgav kvinnan att att hon berättat för sin väninna först i efterhand att hon tagit lån i väninnans namn utan att väninnan visste om det. När det gällde lånen i mammans namn uppgav 35-åringen för polisen att modern inte förstod vad kreditkort eller snabblån var.
I tingsrätten har hon hävdat att hon utsatts för påtryckningar av polisen att hon därför uttalat sig som hon har gjort, något som domstolen inte trodde på.


Har utnyttjats
Under rättegången yrkade 35-åringen på att skadeståndet skulle jämkas med hälften men inte heller det godkändes eftersom det handlar om två grova, uppsåtliga brott där 35-åringen utnyttjat sin mammas svaghet på grund av sjukdom och ålder och väninnans vänskap och godtrogenhet.
Tingsrätten sa också nej till 35-åringens begäran att genomgå sinnesundersökning med motiveringen att hon varken i rätten eller när hon beskrivits av väninnor och sin mamma gett någon bild av att hon inte skulle ha insett följderna av sitt handlande.
De ekonomiska ersättningar som faller på 35-åringen är omfattande eftersom varje lånesumma har växt till minst det dubbla under processens gång. Prövotiden för det villkorliga fängelsestraffet går ut i januari 2017.
Den medåtalade väninnan – åtalad för häleri alternativt penningtvätt eftersom hon öppnat ett spelkonto på Paf i sitt eget namn till 35-åringens fria disposition – döms inte för något brott. Åtalet mot henne förkastades.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre