DELA

Stadspartier eniga: Nya normer för julfester

– Det blir förändringar.
Stadsstyrelsens vice ordförande Sarah Kemetter (S) är nöjd över hur problemen vid ÖHS har tacklats politiskt.
– Ur en kris kommer alltid något gott, så också ur denna.
Det säger Sarah Kemetter som förra veckan valde att ta upp frågan om julfestproblemet vid Övernäs högstadieskola till diskussion i stadsstyrelsen. Bildningsnämndens ordförande Christian Nordas (Lib) och stadens bildningschef Kjell Nilsson bjöds in för att delta.
– Det blev en konstruktiv diskussion som fördes på ett helt ny nivå. Det råder politisk enighet över alla partigränser, både i bildningsnämnden och i stadsstyrelsen, om att vi skall vända bladet och tänka framåt i stället för att älta detaljer, säger Kemetter.
– Politikerna är överens om att arbeta för att förändra normer och värderingar och förstärka jämlikheten. Att det redan är förändringar på gång framgår också klart av både Nilssons och Nordas hållning och agerande i frågan.
Stadsstyrelsen beslöt att ge både bildningsförvaltningen och nämnden sitt fulla stöd i det fortsatta arbetet.
– Det är också för elevernas skull viktigt att nu gå vidare, många har mått dåligt av det som hänt och av debatten. De är ju barn, säger Sara Kemetter.
– Nu får Övernäs högstadieskola en julfest där föräldrarna kan vara med och där alla kan känna sig stolta.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen