DELA

Snabbt polisförhör för Britt Lundberg

Det var en förtegen kansliminister Britt Lundberg (c) som hördes av centralkriminalpolisen i går om Paf-spelet på internet. Det hela var över på 9-10 minuter.
Lantrådet Roger Nordlund (c) diskuterade ”Ålandsfrågor” med statsminister Matti Vanhanen (c) under gårdagen, men han vägrar berätta mer än så.
Förhöret ägde rum i statens ämbetshus i Mariehamn och leddes av kommissarie Pekka Haverinen.
– Han meddelade mina rättigheter och på vilka grunder jag var misstänkt. Jag sade att jag ansåg misstankarna vara grundlösa, men att det är min medborgerliga plikt att inställa mig på kallelse av polisen.
– Så hänvisade jag till handlingar och bilagor som vi har gett till inrikesministeriet och andra instanser och förklarade att jag inte hade något mer att tillägga.

Finns inget att tillägga
Lantrådet Roger Nordlund hörs i dag av centralkriminalpolisen. Han kommer att vara ungefär lika meddelsam som Britt Lundberg.
Han tycker att polisen har missat när man vill höra honom och Lundberg misstänkta för brott. Enligt kallelsen är de misstänkta för brott mot tjänsteplikten.
– För att vi skall kunna misstänkas för brott mot tjänsteplikten så måste det först finnas ett brott, men det finns det inte. Man borde först ha fällt Paf för spelet på internet och sedan meddelat misstanke mot oss.
Dessutom förstår Nordlund inte på vilket sätt han och Britt Lundberg kan tillföra utredningen något nytt.
– De har fått all information de har bett om, både muntligt och skriftligt. Det finns ingenting mer att tillägga.
Kontakterna till Helsingfors har varit litet ansträngda som följd av Paf-konflikten. Från åländsk sida har man hela tiden talat för att frågan måste lösas på det politiska planet, medan inrikesministeriet föredrog polisanmälan.
Roger Nordlund var i Helsingfors i går och uppvaktade på kvällen centerpartiet på dess 100-årsjubileum. Ordförande för centern är statsminister Matti Vanhanen och de båda fick tillfälle att prata en stund med varandra.
– Vi diskuterade Ålandsfrågor, säger Roger Nordlund.

Berörde ni Paf-konflikten?
– Jag har varit på 100-årsmottagning och de samtal jag förde där är inte officiella. Jag kan inte berätta om våra samtal. Det måste ni respektera.

Var du inte inbjuden i egenskap av lantråd?
– Nej jag var inbjuden som partiordförande.

Vem står för resenotan?
– Det gör landskapet.

Varför?
– För att jag har varit på andra möten också.