DELA

Sex ska kännas bra i maggropen

Sex ska vara ömsesidigt, kännas bra och vara säkert. Det slår fredsinstitutets Fair-Sex-representanter fast.
– Så här ska det vara både före, under och efter, säger Liselott Lindén.
Sex kan vara väldigt många olika och saker och ha olika betydelse för olika människor. Därför är det viktigt med kommunikation och att man funderar över var ens egna gränser går och vad som känns bra och bekvämt för en själv.
Det tipsar Fair-sex experterna Cecilia Brenner och Liselott Lindén.
– Vi brukar säga att man först ska fundera på vad man vill och inte vill. Om man bestämmer sig för att man vill ha någon slags relation eller vara intim med någon ska man våga uttrycka eller visa det, men man behöver också ta reda på vad den andra vill. Man ska lyssna efter ett ja även från den andra, säger Cecilia Brenner.


Normkritisk diskussion
Att själv våga uttrycka sina önskemål, både ja och nej, är dock inte alltid så enkelt Och där kommer normkritiken in, en viktig aspekt i fair-sex diskussionen.
– Det finns mycket föreställningar om kvinnligt och manligt och vilket utrymme för handling som är kopplat till könen, säger Brenner.
– Om man ska spela svårfångad kan det bli väldigt svårt att uttrycka vad man vill och gilla. Och om man har en förväntan på sig att vilja ha sex kan det vara svårt att uttrycka att man inte vill, säger Lindén.
I bekämpningen av könsstereotyperna spelar föräldrar, lärare och andra vuxna en stor roll.
– Det behövs en nolltolerans mot jargong av det kränkande slaget. Man ska inte se genom fingrarna med den här typen av beteende och inte särbehandla killar och tjejer. Bemöt ungdomarna öppet, lyssna på personen och anta inte så mycket, säger Brenner.


Rättvist sex ett begrepp
Inom projektet, som nu avslutats, har duon träffat både elever och lärare under tre års tid och haft föreläsningar och workshops. Begreppet Fair sex användes första gången i en internationell kampanj som fredsinstitutet hade med en organisation i Riga, där det användes för att lyfta upp olika sexuella gråzoner.
Nu har Fair sex blivit ett välkänt begrepp även på Åland och både Brenner och Lindén glädjs över att höra det användas i folkmun.
– Att man pratar om Fair sex som ett begrepp utöver vårt projekt visar att det funnits en lucka. Det känns som att vi har kommit in där det funnits ett behov, säger Liselott Lindén.

Heidi Hendersson