DELA

Så blir nya högstadieskolan

Kritvitt vann mot jordnära färger då Övernäs högstadieprojekt fick bygglov i veckan.
Många är missnöjda.
Om- och tillbyggnaden av Övernäs högstadieskola i Mariehamn går in i nästa fas i och med att byggnadsnämnden nu har beviljat staden bygglov.
Bygglovet innebär att en tillbyggnad på drygt hundra kvadratmeter har godkänts. Fasaderna och så gott som alla icke bärande väggar rivs och byggs upp på nytt.
Fasadmaterialet blir kritvit puts och naturfärgad cederträpanel.


Inte lämplig
Byggets omgivning förpliktar. Högstadieskolan ligger bredvid arkitekt Eriks Bryggmans k-märkta lågstadieskola och ingår i en större arkitektonisk helhet mellan Idrottsgården i väster och Ålands lyceum i öster.
Då de första ritningarna lämnades in granskades de följaktligen av landskapets museibyrå liksom också av stadsarkitektkontoret och stadens fasadsynemän.
Samtliga tre instanser svarade att de anser att den kritvita färgen på putset inte är lämplig.
Projektets arkitekt Micko Koskinen, Mira arkitektstudio, har, trots utlåtandena, valt att inte backa från sitt färgval.
Han motiverar det med att han och byggnadskommittén är eniga om att skapa en modern skola.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen