DELA

(S) ställer upp bakom kk-huset

Socialdemokraterna går trots allt inte emot anslaget på 16,5 miljoner euro för kultur- och kongresshuset. En vecka tidigare var beskedet i lagtinget att man röstar nej.
Att gruppen har vänt kom fram i finansutskottets betänkande, där Anne-Helena Sjöblom (s) har omfattat finansutskottets stöd till kk-hussatsningen.
– En stor majoritet är för kk-huset, förklarade (s)-gruppens ledare Christian Beijar i går. Och vi har fått in sådana skrivningar i finansutskottets betänkande att vi har beslutat att inte rösta emot.
Däremot har man ännu inte bestämt sig för om man lägger ner rösterna eller röstar för.
Majoriteten bakom kk-huset betyder att huset byggs oberoende av vad socialdemokraterna gör. Då kan de enligt Beijar lika gärna arbeta för en så bra skrivning som möjligt istället för att gå emot.
 Någon lång skrivning är det inte i finansutskottets betänkande, som gavs till lagtinget i går.
Där konstateras att de förändringar som gjorts i entreprenadhandlingarna inte ändrar på rumsprogrammet eller på annat sätt påverkar den planerade verksamheten i huset negativt.
Man skriver också att kk-huset är en viktig infrastrukturell satsning som ger ökat kulturutbud och en breddning av den åländska kulturen. Man räknar också med ökat inresande och ringverkningar.

Avfallspengarna
Utskottet godkänner också alla andra satsningar i tilläggsbudgeten.
Vad gäller stödet på 550.000 euro till Mise påpekar utskottet att pengarna inte stämmer överens med principen att förorenaren betalar. Men man går med på anslaget eftersom det handlar om en övergångsperiod, medan systemen byggs upp.
Men man påminner samtidigt om det man tidigare har skrivit, att om Mise inte kan bli en helåländsk lösning för avfallshanteringen så skall landskapsregeringen överväga att föra över hanteringen på landskapet. Nu är avfallshanteringen enligt lagen en kommunal angelägenhet.

Ja till försäljning
Utskottet godkänner också förslaget att sälja aktierna i Ålands turisthotell för 6 miljoner euro. Köpare är Wiklöf Holding, som skall ta på sig driften av kk-huset.
Och man har ingen direkta invändningar mot förslaget att låta en stiftelse ta över hantverksutbildningen i Tosarby inklusive byggnader och ny verkstadsbyggnad.
Men utskottet förutsätter att det finns en utförlig drifts- och inventeringsbudget.
Diskussion om utskottets betänkande blir det i morgon.