DELA

Positiva röster om akuten

Svaren var överraskande positiva när 58 ålänningar fick tycka till om vård, personal och lokaler vid sjukhusakuten.
På ÅHS begäran sammanställde sjukskötarstuderandena Sanna Willford och Ann Sundman en enkät om akuten.
– Personalen upplevdes som proffsig, kunnig, trevlig, omtänksam och lyhörd, säger Sanna Willford.
Det var med anledning av upprepade klagomål under våren 2014 som ÅHS tog initativet till att göra en enkät om vården på akuten. För att sammanställa svaren värvades Sanna Willford och Ann Sundman, som studerar sista året på sjukskötarprogrammet. Enkäten gjordes en vecka i september och besvarades av 58 patienter.
– Man frågade bland annat om mottagandet vid ankomst, bemötande under besöket, om patientens vårdbehov uppmärksammades och om miljön i väntrummet, säger Sanna Willford.
Resultatet var, med tanke på orsakerna till enkätens uppkomst, förvånande.
– Det var mest positiva kommentarer, säger Willford.
Läs mer i papperstidningen!

Heidi Hendersson