DELA

Överklagande om telegrafhuset

Mariehamns stadsstyrelse är inte nöjd med förvaltningsdomstolens dom om det k-märkta telegrafhuset i staden. Nu överklagar styrelsen beslutet till högsta instans.
Det var stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson (MSÅ) som själv tog initiativ till att styrelsen skulle överklaga domslutet.
– Vi vill visa att vi vill förverkliga stadsfullmäktigesbeslut och ta tag i centrumutvecklingen. Det här är ett principiellt viktigt beslut, säger Carlsson.
Det var i slutet av december som förvaltningsdomstolen satte stopp för Mariehamns stads beslut om att godkänna förslaget till ändrad stadsplan för Magazintomten. Enligt domstolen var att planändringen lagstridig. Domstolen ansåg också att fullmäktige överskridit sin prövningsrätt och att utredningarna var inte tillräckliga för att domstolen skulle vara övertygad om att huset måste rivas.
Petri Carlsson håller inte med. Han anser att staden utrett saken grundligt.
– Vi bedömer att förvaltningsdomstolen har tagit ett beslut där de inte beaktat den omfattande beredningen och utredningen som gjorts. Det finns skäl nog att pröva frågan.
Stadens plan är att den k-märkta byggnaden telegrafbyggnaden från 1928 ska rivas för att tillåta fastighetsägaren Eriksson Capital att exploatera hela tomten fullt ut. Det finns planer på att bygga ett åttavåningshus med källarparkering.
Rivningen motiveras av att det skulle bli för dyrt att spara huset för att det var i så dåligt skick.
Beslutet om att överklaga fattades efter en omröstning.
Stadsstyrelsen var inte enig. Socialdemokraterna Sara Kemetter och Karl-Johan Fogelström reserverade sig i frågan.
Enligt Carlsson kommer processen att ta mellan 1–1,5 år.
– Det är tråkigt att vi ska behöva vänta så länge men det här är en viktig fråga för centrum.

Annica Lindström